Program Saltenkonferansen 2023

Mandag // 27. mars

09:00 Registrering

09:30 Bodø og Salten som helårlig reisemål mot 2030

Ann-Kristin Rønning Nilsen
Reiselivssjef, Visit Bodø

09:45 Møteleder

Ståle Brandshaug
Partner og rådgiver i 2469 Reiselivsutvikling AS

Lokalt reiseliv som en del av samfunnsutviklingen

10:00 Reiselivet er en viktig drivkraft i stedsutvikling 

Moa Bjørnson
Stedsutvikler, Molobyen

10:20 Kulturopplevelser og bolyst i sentrum

Veronica Kåring
Daglig leder, Bodø sentrumsforum

10:40 Reiseliv som strategisk satsing

Silje Nordgård
Næringsrådgiver i Sjøfossen Næringsutvikling AS

11:00 Reiselivet som integrerings- og inkluderingsmotor

Elin Beate Johannessen
Prosjektleder Beiarpuls

11:20 Å dele den arktiske livsstilen og tenkemåten; design som historiefortelling

Frøydis og Gøril Pedersen
FOGG Gildeskål

11.30 Lunsj

Satsing på store arrangement

12:15 Nasjonale satsinger

Frode Aasheim
Leder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

13:00 Lokal satsing

Raymond Limstrand Jakobsen
Prosjektleder meetings & events, Visit Bodø

13:30 Betydning av arrangement for lokalsamfunnet

Erik Holdal
Grunnlegger og leder av Arctic Gaming Experience

13:45 Europeisk kulturhovedstad – Vil dette gjøre Bodø og Nordland mer attraktivt?

Helge Grønmo
Kommunikasjons- og markedssjef Bodø 2024

14:00 Pause

Mat som en del av opplevelsen

14:30 Formidling av samisk historie og kultur gjennom opplevelser 

Anne Margaretha Kuhmunen Oskal
Nyetablerer av Saltfjell Sámi Adventure AS

14:50 Lokalmat på menyen 

Liv Kari Antonsen
Innholdsskaper, Tranøy Fyr

15:10 Whisky og varieté på 67 grader nord

Camilla Olsen
Daglig leder i 67 North Distillery

15:30 PopUp-restaurant på Landegode fyr

Jannet Aksnes
Grunder og daglig leder i Popup Norge

16:00 Dag 1 slutt

18:00 Middag på Roast restaurant – Fristelser fra Salten

Tirsdag // 28. mars

08:30 Morgenkaffe

08:45 Introduksjon til dagen

Ståle Brandshaug
Møteleder

Helårsdestinasjonen Bodø og Salten

09:00 Hvilke forventninger har en ny aktør til lokal satsing?

Arthur Buchart
Investor og gründer, Wood Hotel på Rønvikfjellet

09:20 Målrettet samarbeid er nøkkelen til nye flyruter

Nina Julianne Jensen
Avinor Trafikkutviklingsteam

09:40 Hvordan å lykkes med godt samarbeid med internasjonale turoperatører

Ragnar Palsson
Driftssjef Svinøya Rorbuer

10:00 Hvordan bli Kyst-Norges beste, urbane opplevelsesdestinasjon?

Nina Kristine Madsen-Geelmuyden 
Medeier/gründer og direktør for kommunikasjon og bærekraft, Norwegian Adventure Company (NAC)

10:30 Pause

11:00 Innledning til workshop

  • Nordlysdestinasjon Tromsø
  • Jobbing mot turoperatører
  • Direkteruter fra utlandet
  • Riktig gjest på riktig sted til riktig tid

v/Møteleder Ståle Brandshaug

11:30 Dialoglunsj

12:15 Workshop: Bodø & Salten som helårlig reisemål mot 2030

v/Møteleder Ståle Brandshaug

13:15 Energipause

14:00 Presentasjoner og diskusjoner i plenum

15:30 Oppsummering og forslag til veien videre

v/Møteleder Ståle Brandshaug

16:00 Dag 2 Slutt