Hva er Saltenkonferansen?

Saltenkonferansen er årets store møteplass for reiselivet i Salten. Målet er å samle aktører på tvers av kommuner og bransjer til faglig påfyll og nettverksbygging.

Konferansen arrangeres av Visit Bodø, og hvert år tas det opp relevante og viktige tema som er etterspurt fra bransjen.

Tema for konferansen 2023

Årets konferanse har hovedoverskriften «Bodø & Salten – en helårsdestinasjon».

Vi skal gjennom gode innledere og foredrag høre om betydning av reiselivsnæringen lokalt, se på utviklingstrekk som vil få innvirkning på fremtidsbildet, høre om forventninger fra nyetableringer samt hvordan andre reisemål har utnyttet potensialet.

Vi skal gjennom en workshop diskutere hva som skal til for at Bodø & Salten kan utnytte sitt potensial i ulike sesonger og markeder. Vi vil berøre tema som ledig kapasitet, direkteruter med fly, jobbing mot turoperatører  og hvem som må ta en rolle for å skape ønsket utvikling og resultater.

Konferansen er aktuell for alle som jobber direkte i reiselivsnæringen eller i en bransje/bedrift/næring som er direkte berørt. Konferansen er også aktuell for alle som jobber med eller har interesse for lokal samfunnsutvikling, og som garantert vil kunne bidra med nyttige innspill i planlagt workshop.

Saltenkonferansen i 2023 har fire spennende temabolker:

  • Lokalt reiseliv som en del av samfunnsutviklingen
  • Satsing på store arrangement
  • Mat som en del av opplevelsen
  • Helårsdestinasjonen Bodø & Salten

En mer bærekraftig konferanse

Vi ønsker at Saltenkonferansen skal gjennomføres så bærekraftig som mulig.

Noen av våre tiltak:

  • Så langt som mulig benyttes lokale leverandører i innkjøp til måltidene som serveres
  • Arrangementet er fritt for plast
  • Vi jobber for minst mulig matsvinn og ber alle deltakere gi beskjed hvis de ikke skal delta på et måltid
  • Avfall kildesorteres
  • Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt til konferansen. Det er lite parkering i tilknytning til hotellet.
  • Vi oppfordrer deltakerne til å bevege seg ut i mingleområdet i pausene – dette gir energipåfyll, er sunt og skaper effektivitet

Bærekraftmålene som dekkes: