Foredragsholdere

Her er årets foredragsholdere

Investor og gründer

Arthur Buchardt

.

Bodø og Salten som opplevelsesdestinasjon – forventninger fra en ny aktør

Arthur har en betydelig karriere innen hotell- og eiendomsbransjen og er aktuell som eiendomsutvikler for det nye hotellet som bygges på Rønvikfjellet. Han vil dele sine tanker om hvordan han som ny aktør i byen ser på destinasjonen per i dag.

Driftssjef Svinøya Rorbuer

Ragnar Palsson

.

Hvordan å lykkes med godt samarbeid med internasjonale turoperatører

Ragnar er født og oppvokst på Island og drømte som 6 åring om at han en dag skulle bli kokk på en flott restaurant på grunn av der hadde de fisk og pommes frites: Og det gikk den veien også fra å jobbe i oppvasken som 12 åring til utdanning som servitør på Island og senere kokk her i Norge.  Karrieren i reiselivet har vært alt fra hovmester, kjøkkensjef, restaurantdirektør, hotelldirektør, regiondirektør, eier og driver og endelig Driftssjef på Svinøya Rorbuer.  Ragnar vil snakket om hvordan Svinøya Rorbuer har lyktes med samarbeid med turoperatører, og dele noe av det som har vært suksessfaktorene til Svinøya Rorbuer.

Daglig leder Bodø sentrumsforum AS

Veronica Kåring

.

Kulturopplevelser og bolyst i sentrum

Veronica er født og oppvokst i Bodø Sentrum. Hun har vært daglig leder i Bodø Sentrumsforum AS siden desember 2018, og er utdannet eiendomsmegler med mange års leder – og styreerfaring både fra sentrumsutvikling, idrett, eiendom, hotell og servering. En positiv bypatriot med hjerte i Bodø etter flere års utenbys- og utenlandsopphold. Veronica sitter i styret i Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og skal i sitt innlegg fortelle om byutvikling, kulturopplevelser og bolyst.

Grunder og daglig leder i Popup Norge

Jannet Aksnes

.

PopUp Norge – Utvikling, samarbeid og innovasjon

Jannet er grunder for et konsept som kombinerer vertskap, kulturformidling, lokale matradisjoner sammen med urban kokkekunst på en levende, smakfull og sexy måte. Til oss vil hun fortelle om deres planlagte pop-up restaurant på Landego Fyr sommeren 2023 og 2024.

Leder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

Frode Aasheim

.

Nasjonale satsinger

Frode har lang erfaring fra reiselivet og leder nå B2B-teamet i Innovasjon Norge. Dette teamet sørger hver dag for at norske reiselivaktører kommer i kontakt med kjøpere i hele verden og legger til rette for arenaer for kjøp og salg. Dette gjør de innenfor MICE, kongresser, fritidssegmentet og arrangementsturisme. På Saltenkonferansen vil Frode fortelle om de nasjonale satsingene på MICE og arrangementsturisme.

Prosjektleder meetings & events, Visit Bodø

Raymond Limstrand Jakobsen

.

Lokal satsing

Raymond har jobbet i Visit Bodø siden 2016. Han har bred erfaring fra hotell, restaurant og uteliv før den tid. Raymond har de siste årene jobbet med utvikling av Bodø som arrangementsby, og han vil dele sine erfaringer om viktigheten av lokalt og nasjonalt samarbeid og hvilke muligheter dette gir.

Grunnlegger og leder av Arctic Gaming Experience

Eirik Holdal

.

Betydningen av et arrangement for lokalsamfunnet

Eirik Holdal har vist stort engasjement for å få ting til å skje i sin hjembygd, Ørnes i Meløy kommune.  I 2022 arrangerte han blant annet Norges største e-sportturnering. Han bruker stort sett all sin fritid på å skape ting for barn og unge i lokalsamfunnet, og han har vunnet en rekke priser for sitt engasjement. Eirik vil dele sine synspunkter på hva dette har å si for lokalsamfunnet.

Kommunikasjons- og markedssjef Bodø 2024

Helge Grønmo

.

Europeisk kulturhovedstad – vil dette gjøre Bodø og Nordland mer attraktivt?

Helge har tidligere jobbet i media både som journalist og redaktør. Parallelt har han også drevet med både musikk og kunstmaling. På Saltenkonferansen skal han snakke om hvordan kulturhovedstadsåret kan påvirke landsdelen med tanke på fraflytting og bolyst.

Reiselivssjef Visit Bodø

Ann-Kristin Rønning Nilsen

.

Bodø og Salten som helårlig reisemål mot 2030

Ann-Kristin Rønning Nilsen har 25 års erfaring fra reiselivsnæringen og har ledet Visit Bodø siden 2011. I denne perioden har Visit Bodø hatt ansvar for å bygge opp og gjennomføre flere store satsinger som blant annet Masterplan Bodø, destinasjonssamarbeid i Salten, opplevelsesbasert verdiskaping (DA Bodø), arrangementssatsing, cruisesatsing, bærekraftig reisemålsutvikling Bodø, ansvarlig destinasjonsmarkedsføring og destinasjonsdesign. Hun har jobbet med innovasjon og utvikling, prosjektutvikling og prosjektstyring, politisk sekretariat, internasjonal markedsføring og merkevarebygging samt destinasjonssamarbeid i Nord-Norge.

Prosjektleder Beiarpuls

Elin Beate Johannessen

.

Reiselivet som integrerings- og inkluderingsmotor

Beiarpuls er et stedsutviklingsprosjekt med forankring i reiselivssatsing, men også et omdømme- og stolthetsprosjekt som skal tiltrekke positiv energi og skape entusiasme. På Saltenkonferansen skal Elin blant annet fortelle om ei satsing de har hatt stor suksess med i Beiarn; 1839 Lokalmat – et næringsbygg for lokalmataktører. Her finner man et mangfold av nasjonaliteter, tilrettelagte arbeidsplasser og mye mestring og glede.

Næringsrådgiver i Sjøfossen Næringsutvikling AS

Silje Nordgård

.

Reiseliv som strategisk satsing

Gildeskål er en typisk Salten-kommune, under 2000 innbyggere og med forventinger til et næringsapparat som skal legge til rette for utvikling og vekst i kommunen. Silje skal prate om hvordan vi skal arbeide godt sammen for å få til samfunns- og næringsutvikling gjennom satsing på reiseliv.

Medeier/gründer og direktør for kommunikasjon og bærekraft, Norwegian Adventure Company (NAC)

Nina Kristine Madsen-Geelmuyden

.

Bodø – Hvordan bli Kyst-Norges beste, urbane opplevelsesdestinasjon?

Nina Kristine kommer fra Bodø, har en Master i Energiledelse (siviløkonom) fra Handelshøgskolen i Bodø og MGIMO Universitetet i Moskva. Har lang yrkeserfaring fra Olje- og energidepartementet og privat næringsliv i Oslo som kommunikasjonsdirektør i Bulk Infrastructure og Astrup Fearnley.  

Nina Kristine vil snakke om hvordan NAC gjennom 15 år har jobbet med å skape unike opplevelser i Nord-Norge, og hvordan selskapet utvikler nye opplevelseskonsepter på nye destinasjoner og hvorfor Bodø er spennende. 

 Avinor Trafikkutviklingsteam

Nina Julianne Jensen

Målrettet samarbeid er nøkkelen til nye flyruter

Nina er  medlem av Avinor Trafikkutviklingsteam og Key Account Manager for Star Alliance gruppen. Innlegget vil peke på gevinsten av å trekke i samme retning. Det må investeres konkret og målrettet i markedene det ønskes reisende fra, det er inngangen til å lykkes.

Designere og gründere av FOGG Gildeskål

Frøydis og Gøril Pedersen

Å dele den arktiske livsstilen og tenkemåten; design som historiefortelling

FOGG Gildeskål er klesmerket for den moderne eventyreren som er opptatt av stil og etikk. Inspirert av livet i Arktis, sjøfolk og oppdagere er FOGG spesialisert på high-end klær i rene naturmaterialer. Søstrene fra Gildeskål kjenner utfordringen med å være velkledd i kaldt vær og hardt klima, og bruker sine profesjoner som arkitekt og bunadmester til å skape plagg som kombinerer moderne design og tradisjonelt håndverk. De forteller hvordan de gjør verden varmere ved å dele den arktiske livsstilen og tenkemåten.

Daglig leder i 67 North Distillery

Camilla Olsen

Whisky og varieté på 67 grader nord

Camilla vil fortelle oss om hvordan et ønske om å begynne å produsere whisky i en liten bygd, blir til en forretningsidé som omfatter opplevelser, konserter, festivaler og teater. Og forhåpentligvis tusenvis av besøkende!

Nyetablerer av Saltfjell Sámi Adventure AS

Anne Margaretha Kuhmunen Oskal

Formidling av samisk historie og kultur gjennom opplevelser 

Anne Margaretha er 3. generasjons reindriftsutøver og har en allsidig bakgrunn innen alt fra kjøttproduksjon ved Saltfjell Rein, skuespiller i barne- og ungdomsserie for NRK Sápmi, Kostyme og rekvisitt ansvarlig for filmen Siidadolallit/the land is my heart og hun har blant annet utdanning innen Design og duodji. På konferansen vil hun fortelle oss om etableringen av Saltfjell Sàmi Adventure AS – et opplevelseskonsept med base i Bodø.

Stedsutvikler, Molobyen

Moa Bjørnson

Reiselivet er en viktig drivkraft i stedsutvikling

Moa Bjørnson er utdannet kaospilot og arbeider med en rekke ulike og ofte utradisjonelle initiativ innen stedsutvikling. Moa har tidligere vært prosjektleder ved Malmös innovasjonsplattform og utviklingssjef i Træna kommune. I dag finner vi henne i Molobyen i Bodø, hvor hun med åpenhet for andres ideer, og med fokus på medvirkning og midlertidighet, bidrar til å sette Molobyen på kartet. På konferansen vil hun gi oss noen koblinger mellom stedsutvikling og reiseliv, og hvordan dette henger sammen.

Innholdsskaper, Tranøy Fyr

Liv Kari Antonsen

Lokalmat på menyen

Liv Kari Antonsen har bidratt som innholdsskaper, produsent og arrangør innen kunst, kultur- og reiseliv i en årrekke. Nå er hun engasjert av Tranøy fyr AS som innholdsskaper og sparringspartner fram til sommeren. Ved Tranøy fyr i Hamarøy kommune, tar de steget videre i forhold til å lage smakfulle opplevelser med lokal mat på menyen. På Saltenkonferansen kommer Liv Kari til å gi oss et innblikk i hvordan det stadig lages nye og bærekraftige konsepter på fyret, med fokus på de lokale råvarene og leverandørene. Og ikke minst hvordan kjøkkensjef Reidar og daglig leder og Fyrinne Anne- Gry forsker på nye bruksområder for de ferske råvarene som finnes i havgapet, rett utenfor døra. 

MØTELEDER

Partner og rådgiver i 2469 Reiselivsutvikling AS

Ståle Brandshaug

Ståle Brandshaug har 25 års erfaring fra reiselivsnæringen. Han har jobbet med reisemålsledelse, reisemåls- og strategiutvikling, prosjekt- og næringsutvikling, FoU-arbeid, undersøkelser og analyser på Vestlandet i reisemålsselskap, store og mindre prosjekt, styreverv og akademia. Ståle er prosjektleder for Destinasjon 3.0 – fremtidens destinasjonsselskap på oppdrag fra Destinasjonsforum Nord.